L’Hospital Universitari Santa Maria i l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova han incorporat aquest any 40 nous facultatius i facultatives especialistes per reforçar l’equip de professionals de diferents centres.

Aquestes noves incorporacions permetran reforçar els equips dels diferents serveis dels hospitals per seguir oferint una atenció de qualitat als pacients i, al mateix temps, encarar els reptes de futur en salut, potenciar l’assistència, la recerca i la docència, tot situant el pacient i les seves necessitats en el centre del sistema

A l’Hospital Universitari de Santa Maria s’han incorporat dos nous professionals al servei de Psiquiatria i un a Traumatologia. Pel que fa a les especialitats, el servei d’Obstetrícia i Ginecologia és el que ha incorporat més professionals nous, així com Angiologia i Cirurgia Vascular, seguits de Medicina Interna, Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia o Neurologia. Altres serveis que han ampliat el seu equip amb un nou professional han estat Anàlisis Clíniques, Aparell Digestiu, Electrofisiologia, Cirurgia General, Medicina Intensiva, Medicina Familiar i Comunitària, Neurofisiologia Clínica, Oftalmologia, Oncologia Radioteràpica, Otorrinolaringologia, Radiodiagnòstic, Radiofísica Hospitalària i Urologia.