El Centenari

El 1922 es van iniciar els treballs de construcció de l’actual Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida. Fins llavors, l’Hospital estava ubicat a l’edifici on ara hi ha l’Institut d’Estudis Ilerdencs, davant de la Catedral Nova de la ciutat. El projecte neix de la necessitat d’adaptar-se a les transformacions i els avenços mèdics de l’època.

Un segle més tard, l’Hospital Universitari de Santa Maria és un centre d’avantguarda, universitari, investigador i amb una oferta sanitària integral, pròxima i de qualitat, i prestada amb criteris d’eficiència i voluntat de servei públic.

La commemoració del seu centenari, que s’inicia el juny de 2022 i finalitzarà el maig de 2023, inclourà l’edició d’un llibre commemoratiu, un documental, elements expositius, xarxes socials pròpies i actes de celebració.

És una oportunitat per obrir les portes d’una de les institucions més emblemàtiques de la societat lleidatana. Resseguir la seva memòria permetrà conèixer i entendre la història pròpia de la ciutat i del país.

I vol ser sobretot un homenatge a tots els equips de professionals que són i han estat cabdals al llarg de tota la trajectòria de la institució.

Història

1445
Inicis

L’any 1445, el papa Eugeni IV autoritza els paers, el Consell General i el capitoli de Lleida a unir els recursos dels set hospitals de fundació privada de la ciutat de Lleida en un únic hospital general.

1454
Col·locació de la primera pedra

La reina Maria d’Aragó en permet la construcció dins la muralla amb la condició que porti el nom de Santa Maria. El 13 d’abril de 1454 es va col·locar la primera pedra de l’Hospital de Santa Maria, tot just al davant de la nova catedral de Lleida, on actualment hi ha l’Institut d'Estudis Ilerdencs. Tres anys més tard ja s’hi traslladen malalts, però l’edifici, que és una bella mostra d’arquitectura gòtica civil catalana, no s’acaba fins al 1519.

1714-1854
Hospital militar

El 1714 una part de l'edifici passa a exercir d’hospital militar, una funció que mantindrà fins al 1854. Des d’aleshores han estat moltes les etapes per les quals ha passat, però totes caracteritzades per la forta vinculació de la institució amb la societat de Lleida.

1914
La Diputació, al capdavant

La Diputació Provincial de Lleida es va fer càrrec de l’antic Hospital de Santa Maria mitjançant un conveni signat l’any 1915 amb l’ajuntament.

1923
Construcció de l’Hospital Provincial de Santa Maria

Atès que no es va poder adaptar aquest hospital a les transformacions que exigeixen els avenços introduïts per la medicina els darrers anys, se’n construeix un de nou entre 1922 i 1928, l’Hospital Provincial de Santa Maria, on s’ubica actualment. S’inaugura oficialment l’1 de maig de 1928.

1967
Construcció del Pavelló Psiquiàtric

Es construeix un pavelló annex destinat a l’assistència de malalts psiquiàtrics.

1976
Concert d’assistència amb la Seguretat Social

A partir de l’any 1976, s’inicia un concert d’assistència sanitària amb la Seguretat Social i l’Hospital deixa de ser fonamentalment un centre per a malalts benèfics.

1983
Acreditació de l’Hospital

El novembre de 1983, el Servei d’Inspecció dels Serveis d’Assistència Sanitària del Departament de Sanitat i Seguretat Social fa una visita al centre per fer-ne una valoració, la qual va seguida del Certificat d’Acreditació per a l’Hospital.

Les noves necessitats de demanda hospitalària que es creen a partir d’aquest moment, així com la creixent obsolescència de l’estructura física de l’edifici i dels equipaments, constitueixen el punt de partida de la convocatòria d’un concurs d’idees per al projecte d’obres del centre.

1992
Traspàs de l’Hospital de Santa Maria de la Diputació a la Generalitat de Catalunya

Es traspassen a la Generalitat de Catalunya els mitjans, els serveis i els recursos de les diputacions en matèria sanitària. El 20 de juliol de 1992, s’autoritza el Servei Català de la Salut (SCS) per crear l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). En conseqüència, l’Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) es traspassa a GSS.

L’1 d’octubre de 1992 es traspassa tot el personal funcionari i laboral que prestava serveis al llavors Hospital Provincial a la Generalitat de Catalunya, amb adscripció a GSS.

1993
Creació de la Unitat Sociosanitària (USS)

GSS crea la Unitat Sociosanitària (USS), que s’ubica a la cinquena planta nord de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). És l’inici de la col·laboració entre GSS i l’ICS.

Aquest any també s’unifica el primer servei: el Servei de Pediatria HUAV-HUSM.

2000
Conveni dels serveis de suport al diagnòstic

S’inicia la col·laboració amb l’ICS amb el conveni de prestació de serveis de suport al diagnòstic.

2001
CAP de Santa Maria

L’antiga Escola d’Infermeria es reconverteix en Centre d’Atenció Primària de Santa Maria (CAP).

El laboratori d’anàlisis clíniques de l’HUSM s’unifica amb la resta de laboratoris de l’ICS amb la creació d’un laboratori central.

2002
Creació del Servei d’Al·lèrgies

GSS crea el Servei d’Al·lèrgies a l’HUSM.

2004
Acord Marc de Col·laboració entre l’ICS i GSS

Les sinergies entre l’ICS i GSS s’instrumentalitzen en l’Acord Marc de Col·laboració.
El Servei d’Anatomia Patològica de l’HUSM s’unifica amb el de l’HUAV.
Aquest any s’inicia la col·laboració amb la Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell.

2005
Cuina central ICS-GSS

Es construeix una gran cuina central per a l’HUSM i l’HUAV fora dels espais assistencials.

2006
Residència Centre de Dia Balàfia I

GSS amplia la seva cartera de serveis amb la gestió de la Residència per a Gent Gran i Centre de Dia Balàfia I de Lleida.

GSS participa del dispositiu assistencial dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear amb l’ICS i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

2010
Nou sistema d’informació assistencial a l’HUSM

S’implementa el sistema d’informació assistencial SAP-ARGOS en totes les línies assistencials.
El Servei de Dermatologia de l’HUSM s’unifica amb el de l’HUAV.
Creació de l’Espai d’Entitats de Salut.

2011
Hospital Comarcal del Pallars a Tremp

L’1 de gener, GSS inicia la gestió de l’Hospital Comarcal del Pallars de Tremp per encàrrec de CatSalut.
S’implanta el sistema SAP-ARGOS a l’Hospital Comarcal del Pallars de Tremp.

2011
Primer pas per esdevenir hospital universitari

GSS i la Universitat de Lleida (UdL) signen el concert en l’àmbit docent, assistencial i investigador. Es reforma l’ala est de l’HUSM.

2012
Ampliació de l’Acord Marc

L’ICS I GSS amplien l’àmbit de l’Acord Marc, signat l’any 2004, i es designa el gerent de GSS com a coordinador de l’Aliança Estratègica d’àmbit territorial entre GSS i l’ICS Gerència Territorial de Lleida de l’Alt Pirineu i Aran.

2013
Creació de la Unitat de Trastorns Cognitius

Amb el finançament de la Diputació de Lleida, es crea la Unitat de Trastorns Cognitius a l’HUSM, que integra la tasca d’un equip interdisciplinari orientat al diagnòstic i el tractament amb una àrea específica d’estimulació cognitiva.

2015
L’Hospital de Santa Maria adquireix la condició d’universitari

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya atorga a l’Hospital de Santa Maria de Lleida la condició d’universitari. És oficialment Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida.

2016
CAP Onze de Setembre

L’activitat assistencial del CAP de Santa Maria i el Servei de Medicina Física i Rehabilitació es traslladen al CAP Onze de Setembre.

2017
Aliances estratègiques

S’intensifica la col·laboració entre l’ICS i GSS en diferents àmbits i serveis clínics mitjançant la formalització del Conveni Marc d’Aliança Estratègica entre l’ICS-Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran i GSS.

Constitució de l’Aliança Estratègica GSS-ICS-IDI, que estableix un únic dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear amb l’ICS i l’IDI.

Col·laboració també amb la Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell i s’intensifica i es formalitza l’Acord Marc de Col·laboració.

GSS inicia la gestió d’un nou centre residencial: Residència per a Gent Gran i Centre de Dia Balafia II.

2018
Conveni de col·laboració amb Sant Joan de Déu Terres de Lleida

Se signa un conveni de col·laboració amb Sant Joan de Déu Terres de Lleida amb esperit continuista de col·laboració per a la implantació de programes assistencials de diferents especialitats, gestió clínica, activitats formatives, docents i d’investigació destinades a millorar la prestació dels serveis d’assistència sanitària en l’àmbit de la salut mental a la Regió Sanitària de Lleida i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran.

2020
Any Covid
2021
Instauració pionera de la Persona Defensora del Personal

El Consell d’Administració de GSS fa un pas endavant en la defensa dels professionals i acorda instaura la figura de la Persona Defensora del Personal, càrrec per al qual es designa el doctor Joan Viñas Salas

S’inicia la reforma de la tanca del recinte hospitalari.

2022-2023
Commemoració del centenari de l’HUSM