Ambdues entitats han signat avui un conveni de col·laboració per millorar l’assistència als pacients i les seves famílies i oferir-los, entre altres, suport emocional

Voluntaris de l’Associació Contra el Càncer a Lleida oferiran acompanyament a pacients oncològics de l’Hospital Universitari de Santa Maria, en el marc d’un conveni de col·laboració que han signat avui ambdues entitats per millorar l’atenció a aquests pacients i els seus familiars. Francesc Maranges, president de l’Associació Contra el Càncer a Lleida, i Alfons Segarra, gerent de Gestió de Serveis Sanitaris, han signat avui un conveni de col·laboració que regula aquesta activitat de voluntariat.

Els voluntaris de l’Associació faran acompanyament als pacients oncològics, oferiran suplències al cuidadador/a principal, suport emocional al pacient i a la família, activitats d’animació i entreteniment o possibles acompanyaments a proves o consultes externes, entre altres.

El conveni signat avui amb l’Hospital Universitari de Santa Maria és paral·lel al conveni que l’Associació Contra el Càncer a Lleida també té signat amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova des del 1997. Des de llavors l’Associació ha anat adaptant l’activitat dels seus voluntaris a les necessitats de cada moment, passant per fer també acompanyaments a domicili i, des de la pandèmia de la COVID-19, acompanyaments telefònics. Aquest servei de voluntariat es complementa amb l’espai de benestar que l’Associació ofereix a l’Hotel Nastasi de Lleida a pacients i familiars que viuen fora de Lleida perquè puguin passar les hores d’espera entre visites mèdiques i tractaments en un espai confortable.