Teresa Rodríguez, nova Directora de Centre de l’Hospital Universitari Santa Maria, les Residències Lleida Balafia I i II i l’àrea social ambulatòria

En data 23 de setembre de 2022 , els membres del Consell d’Administració de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) van acordar nomenar la doctora Teresa Rodríguez com a Directora de Centre de l’Hospital Universitari Santa Maria, les Residències Lleida Balafia I i II i l’àrea social ambulatòria, amb efectes a partir del 26 de setembre de 2022.  

Teresa Rodríguez és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida (UdL), i compta amb formació en gestió sanitària a través dels postgraus de gestió hospitalària de la Universitat de Barcelona (UB) i el postgrau de gestió empresarial en atenció primària coorganitzat per la Mútua de Terrassa i la Universitat de Barcelona (UB).  

Com a experiència professional, ha treballat a la Unió Catalana d’Hospitals com a consultora executiva i ha estat tècnica en l’àrea de gestió d’hospital de l’ICS a la Unitat de Planificació i Control de Gestió. Al sector de la sanitat privada, ha estat assessora mèdica de Mapfre Caja Salut.

Al 2005 va entra a treballar a GSS com adjunta a la gerència i posteriorment va estar a la direcció de l’atenció social de GSS. Fins a l’abril del 2022 va desenvolupar la seva tasca com a coordinadora tècnica assistencial i coordinadora de consultes externes de l’HUSM. Posteriorment, va ser nomenada directora mèdica de l’HUSM.   Ara assumeix la Direcció de Centre de GSS, que engloba la direcció de l’HUSM, les Residències Lleida Balafia I i II i l’àrea social ambulatòria.