Permetran fer tot el seguiment de l’embaràs i evitar desplaçaments a Lleida

L’Hospital Comarcal del Pallars (HCP) ha estrenat aquesta setmana dos ecògrafs d’alta resolució per a les consultes de ginecologia i obstetrícia. A més de proporcionar les ecografies convencionals, presenten una qualitat d’imatge i doppler superior a l’habitual i, en el cas de l’obstetrícia en particular, possibiliten la realització d’estudis 3D.

Pel que fa al seguiment de l’embaràs, abans de disposar d’aquests nous ecògrafs les ecografies corresponents als estudis del plec nucal durant el primer trimestre i l’ecografia morfològica de la setmana 20 s’havien de derivar a Lleida, perquè l’equipament anterior no oferia la qualitat òptima. Amb els nous ecògrafs i el model assistencial territorial amb el servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) es podrà realitzar tot el seguiment de l’embaràs a l’HCP i evitar desplaçaments a Lleida. Cada any l’HCP practica unes 1.500 ecografies gineco-obstètriques i es preveu que amb els nous equipaments incrementaran unes 150 més de mitjana anual.

Els dos nous ecògrafs s’han incorporat a l’HCP gràcies als fons del Programa de Suport a la Renovació Tecnològica (PERT). A través del mateix programa, l’Hospital també ha incorporat dues taules quirúrgiques, una torre de laparoscòpia, un microscopi d’oftalmologia per a les intervencions de cataractes i un equip digital portàtil de radiologia. Així mateix, s’ha renovat la monitorització de quiròfan i la monitorització dels parts, en el marc del projecte Smart-Part de Catalunya. En total, l’HCP rebrà 345.013 euros dels fons PERT.