El servei de Farmàcia i la Comissió Farmacoterapèutica de l’Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i de l’Hospital Comarcal del Pallars (HCP) han renovat aquest octubre la certificació ISO 9001:2015, abastant el servei d’atenció farmacològica, la gestió dels gasos medicinals, la docència externa i la nutrició clínica i dietètica.

El servei de Farmàcia de l’HUSM i l’HCP, format per farmacèutics, tècnics, zeladors i personal administratiu és un servei central clínic que distribueix medicaments en unidosi a més de 500 pacients ingressats. Així mateix, facilita la nutrició als usuaris de 88 residències i atén 1.000 pacients a domicili i més de 3.000 pacients a les consultes externes.

Per la seva banda, la Comissió Farmacoterapèutica de l’HUSM i l’HCP, constituïda des del servei de Farmàcia, té per objectiu la selecció de teràpies mesurant els seus resultats en salut i vetllant per l’eficàcia i la seguretat dels tractaments. Està formada per professionals de les diferents línies assistencials de Gestió de Serveis Sanitaris, l’atenció especialitzada, sociosanitària, salut mental i drogodependències, primària i residències de gent gran, amb la participació de facultatius, professionals d’infermeria, farmàcia i nutrició.

La ISO 9001, “International Organization for Standarization” o “Organització Internacional de Normalització”, és un conjunt de normes de gestió i de millora contínua de la qualitat a les empreses, que té una àmplia implantació, amb un reconeixement a nivell mundial des de 1951.

El model de la gestió i avaluació de la qualitat ISO fou adaptat voluntàriament pel servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari de Santa Maria l’any 2005, amb una avaluació satisfactòria, amb una renovació cada tres anys. El servei de Farmàcia de l’HUSM s’avalua particularment amb la ISO 9001:2015, orientada a l’anàlisi de riscos i oportunitats, a la planificació i a la implantació d’accions de millora.