Usuaris del Programa d’Intervenció en Crisi (PIC) de l’hospital de dia de psiquiatria de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida han elaborat un mural dins el taller de teràpia ocupacional que representa de manera gràfica com viuen el seu procés actual. El mural, elaborat en motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, està penjat al vestíbul de l’hospital.

El Programa d’Intervenció en Crisi (PIC) és un recurs d’hospitalització parcial que permet el control evolutiu intensiu durant un període màxim d’ingrés de quatre setmanes. El PIC inicia la seva activitat al 2018. L’any passat es van fer un total 111 ingressos i 83 de gener a setembre de 2022. Un 60% dels ingressos tenien conducta suïcida. 

Segons explica Teresa Guilera, psiquiatra i responsable del PIC, el model assistencial d’aquest programa està centrat en el pacient i orientat cap al model comunitari.  Es dona molta importància a la humanització de l’atenció i vol millorar la seguretat del pacient fomentant l’ús racional dels psicofàrmacs. Els professionals treballen amb un grup de 10 pacients, fent un abordatge intensiu amb visites individuals diàries de psiquiatria i psicologia i dinàmiques grupals que treballen les emocions des de diferents perspectives terapèutiques. Els tallers d’infermeria, teràpia ocupacional i psicologia van més enllà de la cura física i pretenen ajudar el pacient a identificar i acceptar els seus potencials i dificultats, empoderant-lo perquè pugui recuperar la funcionalitat prèvia. Des del PIC es promouen iniciatives que permeten l’expressió de les emocions a través de l’art.